неділя, 31 січня 2016 р.

Кінезіологічні вправи. Поради батькам

Кінезіологічні вправи
Поради батькам
         Наука кінезіологія – гімнастика для мозку. Належить до методики самозбереження (здоров’язберігаючої). Не вимагає окремого часу. Налагоджує взаємозв’язок між батьками і дітьми, забезпечує вплив батьків на дітей і формує відносини між членами родини.

Кінезіологічні  вправи дають можливість задіяти ті ділянки мозку, які раніше не брали участі в навчанні. Людина може мислити, сидячи нерухомо. Однак для закріплення думки слід рухатися.
У ході занять у дитини  розвиваються міжпівкульні зв'язки, поліпшується пам'ять і концентрація уваги. Спостерігається значний прогрес у здібностях до навчання та вміння керувати своїми емоціями. Вправи  проводити щодня  6-8 тижнів 15-20 хв. у день.
     Тілесні рухи  Мета: синхронізувати роботу півкуль.
«Людина-павук» Стати обличчям до стіни, ноги на ширині плечей, долоні покласти на стіну на рівні очей. Пересуватися уздовж стіни вправо, потім уліво приставним кроком, руками й ногами рухати па­ралельно. Далі робити рухи лівою рукою і правою ногою, правою рукою і лівою ногою.
«Незвичайне крокування»  Крок лівою ногою супроводжувати змахом лівої руки. Крок правою ногою супроводжувати змахом правої руки.              
          «Око-мандрівник» Початкове положення стоячи. Не повертаючи голови, знайти очима будь-який предмет, який назвав педагог.
Дихальні вправи   Мета: активізувати роботу стовбурових відділів мозку;  розвивати праву півкулю.
І. Вдих, пауза, видих, пауза. Ефективно вико­ристовувати образне уявлення (візуалізацію), тобто підключати праву півкулю.
2. Дихання тільки через ліву, праву ніздрю. (Ди­хання тільки через ліву ніздрю активізує робо­ту правої півкулі головного мозку, сприяє за­спокоєнню й релаксації. Дихання тільки через праву ніздрю активізує роботу лівої півкулі го­ловного мозку, сприяє розв'язанню раціональ­них завдань).
3. Глибокий вдих. Пауза. На видиху вимовляти звуки.
«Свічка» Початкове положення сидячи за столом. Уя­вити, що перед вами стоїть велика свічка. Зроби­ти глибокий вдих та спробувати одним видихом за­дути свічку. А тепер уявити перед собою 5 малень­ких свічок. Глибоко вдихнути та задути ці свічки маленькими порціями видиху.                        
«Нирець» Початкове положення стоячи. Зробити глибо­кий вдих, затримати подих, при цьому закрити ніс пальцями. Присісти, ніби пірнути у воду. По­рахувати до 5 і виринути — відкрити ніс і зробити видих.
«Хмара дихання» Початкове положення стоячи, руки опущені. Вдихнути через ніс, руки перед грудьми. Повільно видихнути через рот, малюючи коло двома руками. З р. Тепер намалювати квадрати й трикутники.
Гімнастика мозку   Мета: розвивати міжпівкульну взаємодію.
Вправи: «Кулак - ребро - долоня», «Лезгинка», «Вухо - ніс», «Будинок – їжачок - замок», «Гусак - курка - півень», «Зайчик - коза - виделка».
          «Жабка» (кулак - ребро - долоня)  Жабка (кулак) пливе (ребро) у ставку (до­лоня). Жабка (кулак) живе (ребро) у болоті (до­лоня).
«Оладки»  Долоньки навпаки. Од­ночасна зміна.
Гралися ми в ладки - смажили оладки.
Ми посмажимо, повернемо. Знову гратися почнемо.
Масаж   Мета:  енергетизація мозку.
• Двома пальцями правої руки масажувати ру­хами по колу лоб, а двома пальцями лівої руки — підборіддя. Рахувати до 30.
• Стиснути пальці в кулак. Вдих спокійно, стискати кулак із зусиллям. Послаблюючи стиск кулака, робити вдих. Повторити 5 разів. Виконання із заплющени­ми очима подвоює ефект.
Шановні батьки!
1. Готуючи дитину до школи, пам'ятайте: «Мозок, добре влаштований, вартий більшого, ніж  мозок,  добре наповнений» (М. Монтень).
2. Нерухома дитина не навчається. Будь-яка нова інформація повинна закріплюватися рухом.                                                                                 

3. Лінощі дитини сигнал негараздів педагогічної діяльності дорослого, неправильно обраної  методики роботи з дитиною.

Немає коментарів:

Дописати коментар