неділю, 12 квітня 2020 р.

Головні правила заучування віршів

Обраний вірш має відповідати віковим особли­востям дитини. Художній поетичний твір пови­нен подобатися своєю музикальністю, яскравістю образів, приносити естетичне й моральне задово­лення, бажання відтворювати ті почуття, які він викликав.
Увесь вірш від початку й до кінця слід, не поспі­шаючи, виразно прочитати дитині. Розуміння зміс­ту сприяє ефективнішому запам’ятовуванню. Якщо дорослий розповість вірш напам’ять, то ефект буде більшим. Слід пояснити незрозумілі слова та ви­слови.
Часто нерозуміння виникає під час перших спроб дитини, коли вона перекручує, замінює не­зрозуміле іншим словом або постійно забуває його. Головне — доступно пояснити.
Усі діти мають свої особливості запам’я­товування. Виділяють три основних типи ді­тей щодо запам’ятовування:
-        аудіали (легко запам’ятовують інформацію на слух),
-        візуали (їм потрібно побачити те, що слід запам’ятати) і
- кінестетики (їм потрібно торкнутися, потрима­ти в руках об’єкти інформації). Ураховуючи це, обирають допоміжні прийоми запам’ятовування. Для аудіала бажано по-різному емоційно про­мовляти текст (пошепки, голосно, як ведмежа, як зайчик тощо). Візуалам необхідно побачити кар­тинку: у книзі чи намальовану батьками. Дорос­лим не варто боятися, що вони не мають достатньо художніх здібностей, сам факт малювання при­вертає увагу дитини. Кінестетикам допоможуть різноманітні жести, які, як опори, нагадувати­муть, про що йдеться далі у вірші. Самостійно ви­значити, до якого типу належить дитина, можна практичним шляхом, звернувши увагу на те, який спосіб запам’ятовування подобається їй найбільше та виявиться в подальшому більш ефективним.
Не слід вимагати, щоб дитина одразу запам’я­тала й повторила весь вірш. У когось виходить легко запам’ятати великий за обсягом вірш, а ко­мусь доводиться повторювати протягом тижня один чотиривірш. Але якщо батьки будуть спокій­ні й упевнені, підбадьорюватимуть свою дитину, у них обов’язково все вийде як слід. До речі, при­гадайте, наскільки швидко ви самі запам’ятовуєте.
Бажано повертатися до вивчених раніше тво­рів. Таким чином, ви будете тренувати довготри­валу пам’ять і поповнювати поетичну скриньку дитини.

Немає коментарів:

Дописати коментар