середа, 3 травня 2017 р.

Дисграфії у молодших школярів

                     

 Консультація для батьків

Щоб правильно написати речення, його необхідно подумки вибудувати, проговорити, розбити на складові слова, позначити межі кожного слова і зберегти потрібний порядок написання. У тому випадку, коли у дитини є порушення хоча б однієї з наступних функцій: слуховий диференціації звуків, звукового аналізу, просторового уявлення, правильної вимови звуків, зорового аналізу і синтезу, лексико-граматичної сторони мовлення - можна говорити про дисграфии.

Дисграфією називають специфічний розлад письмової мови, що проявляється численними типовими помилками і обумовлено несформованістю вищих психічних функцій, які безпосередньо беруть участь у процесі оволодіння навичками письма. Без спеціального навчання усунути такі помилки неможливо. А враховуючи те, що подібні порушення є серйозною перешкодою для оволодіння дітьми грамоти, обов'язково потрібна корекція дисграфії.
Корекція дисграфії у молодших школярів
Оскільки розлад письмової мови виявляється, як правило, коли дитина йде в школу, то і корекція дисграфії зазвичай проводиться саме в цьому віці.
Корекцією дисграфії у молодших школярів займається логопед і дитячий психолог. Перший розробляє тактику занять, спрямованих на усунення порушень, а другий допомагає дитині подолати труднощі у відносинах з однокласниками і педагогами в школі, адже таких діток зазвичай вважають нездатними до навчання, і вони часто стають об'єктом насмішок.
Існує безліч способів корекції дисграфії у школярів молодших класів, серед яких можна виділити:
·                     Виправлення дефектних звуків;
·                     Розвиток пам'яті і мислення;
·                     Формування фонематичного сприйняття слів;
·                     Розвиток здібностей аналізу та синтезу слів;
·                     Поліпшення слухового і просторового сприйняття;
·                     Формування звуко-літерного аналізу;
·                  Розвиток здібностей вибудовувати фрази і зв'язкові пропозиції (зв'язну мову);
·                     Збагачення словникового запасу;
·                     Формування граматичної сторони мовлення;
·                     Письмові заняття для закріплення засвоєних навичок.
Корекція оптичної дисграфії
Всього виділяють п'ять різновидів дисграфии, які розрізняють по виду несформованості або порушення певних операцій письма:
1.Артикуляторно-акустичну, яка пов'язана з порушенням фонематичного сприйняття, артикуляції і звуковимови;
2. Акустичну, обумовлену порушенням тільки фонемного розпізнавання;
3.Аграматичну, що характеризується недорозвиненням лексико-граматичної сторони мовлення;
4. Обумовлену несформованістю мовного аналізу і синтезу;
5. Оптичну, якій властиві порушення зорово-просторових уявлень.
Остання - одна з найбільш зустрічаються форм дисграфії, що характеризується нестійкістю зорових сприймань, в результаті чого дитина не розпізнає окремі букви або незнайомі йому шрифти і як результат, при письмі плутає графічні подібні рукописні літери.
Проводити корекційно-логопедичну роботу потрібно за такими напрямками, як:
·                     Формування просторових і часових уявлень;
·                     Розвиток слухового аналізу і синтезу;
·                     Розвиток зорового сприйняття, аналізу і синтезу;
·      Розвиток здатності впізнавати предмети по чуттєвим сприйняттям (кольором, розміром, формою);
·                     Розширення обсягу зорової пам'яті;
·                     Навчання графічної символізації;
·                     Формування графомоторних навичок;
·             Навчання диференціації букв з кінетичним і оптичним схожістю.
Для реалізації даних завдань корекція дисграфії включає найрізноманітніші вправи.
 З метою поліпшення колірного сприйняття проводяться заняття з:
· Підбору або угрупованню картинок до певного колірного фону;
· Називання кольорів зображених предметів;
· Зафарбовування геометричних фігур в певні кольори і т.д.
Для розвитку предметно-зорового гнозису (здатності впізнавати предмети за чуттєвим сприйняттям) практикуються вправи :
·Називання контурних, накладених, зашумленних і перекреслених зображень предметів;
· Визначенням, що намальовано неправильно;
·Домальовування намальованих наполовину предметів та їх називання і т.д.
Для розвитку зорової пам'яті при корекції дисграфії проводяться заняття з:
· Запам'ятовуванню картинок або предметів і знаходженню їх серед схожих об'єктів;
· Запам'ятовуванню ряду зображень з подальшим відтворенням;
·Запам'ятовуванню послідовності розташування з подальшим відновленням переплутаних предметів і т.д.
Для корекції дисграфії  особливу увагу слід приділяти диференціації букв на всіх рівнях організації мовної діяльності в такій послідовності:
при ізольованому написанні букв, їх написанні в складах, словах, словосполученнях, реченнях і тексті.
Корекція дисграфії і дислексії
Досить часто дисграфія поєднується з дислексією, яка проявляється порушеннями процесу читання (найчастіше пропусками окремих букв і навіть складів) і обумовлена складністю розпізнавання букв, недорозвиненістю уваги і трудністю просторового сприйняття.
При наявності у дитини обох цих порушень до корекції потрібно підхід, який включає в себе 4 етапи:
1.                Діагностичний;
2.                Підготовчий;
3.                Корекційний;
4.                Оціночний.
Діагностичний етап передбачає вивчення стану лексико-граматичної сторони мовлення у дитини, написання з дітьми диктантів і аналіз результатів.
Підготовчий період корекції дисграфії і дислексії включає заняття на загальний розвиток моторики, пам'яті, просторово-часових уявлень і мислення.
Корекційний етап спрямований на подолання розладів. Заняття проводяться переважно на фонетичному, синтаксичному та лексичному рівнях. Також робота передбачає усунення проблем зі звуковимовою, мовою і читанням.
На останньому етапі оцінюють результати методом проведення повторних перевірок навичок читання і письма.


Немає коментарів:

Дописати коментар